HOME
DANSK
BIBELEN
Artikler
Bibelforedrag
Bibelforskning
Bibelstudier
Sodoma og Gomorra
Henvisninger
SPROG
Oversættelse
Tolkning
Undervisning
POESI
Oversatte digte
Oversatte salmer
PERSONALIA
CV
Forfatterskab
Om mig selv
Kontakt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjeld Renato Lings ©

Tolkning



Tolkning
en
definition

Mundtlig, øjeblikkelig gengivelse på et
andet sprog af et mundtligt budskab. 



Tolk eller oversætter?

I daglig tale bruges ofte samme betegnelse om
tolke og oversættere. Mange kalder dem
simpelthen "oversættere".

Blandt fagfolk skelner man. Tolke arbejder med
det
talte ord, medens oversættere beskæftiger sig
med det skrevne ord.  



Former for tolkning

De mest almindelige former for tolkning er:


KONSEKUTIV
Konsekutiv tolkning foregår i korte passager.
Taleren og tolken skiftes til at have ordet.
Der findes to hovedformer, nemlig
dialogtolkning og foredragstolkning

Dialogtolkning
Foregår i en samtalesituation
Tolkningen
udføres i begge retninger.

Foredragstolkning
  Finder sted ved møder. Under foredraget tolkes i
den ene retning, ved efterfølgende spørgsmål
i
begge retninger


SIMULTAN
Simultantolkning forekommer i tre situationer: 

(1) ved hjælp af mikrofon fra en boks (kabine); 
(2) ved hjælp af bærbar mikrofon;
(3) uden mikrofon
i form af hvisketolkning
.

I simultantolkning taler tolken på det andet
sprog samtidig med den person, der har ordet. 
Tolkens gengivelse leveres nogle sekunder
efter det oprindelige budskab. 

 



Håndbog på engelsk for frivillige tolke

2011    
The Friendly Conference Interpreter
Interpreting and Public Speaking at
International Quaker Gatherings.


Håndbogen er særlig velegnet i forbindelse med internationale 
kvækerkonferencer, men store dele heraf kan også bruges
andetsteds. Denne tryksag på 30 sider rummer en række
praktiske vink til tolke, alle som taler gennem tolk,
samt arrangører.
  

Håndbogen kan fås hos:

Friends World Committee for Consultation
Section of the Americas, 1506 Race Street
Philadelphia, PA 19102, USA
america@fwcc.quaker.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mine sprog


Jeg tolker fra og til
følgende tre sprog:


dansk

engelsk

spansk

 

Interessefelter

humaniora

religion

geografi

samfundsforhold

menneskerettigheder

internationale forhold



Kvalifikationer

Statsautoriseret translatør
og tolk 1976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tolkeerfaring

En lang række internationale konferencer siden 1976

Europa-parlamentet i Bruxelles, Luxembourg
og Strasbourg 
1994–2002



Tolkning og undervisning

1980erne 
Rehabiliteringscenter for Torturofre
(RCT), København 

Siden 1985
Kvækernes Rådgivende Verdenskomité, alias
Friends World Committee for Consultation (FWCC)
London og Philadelphia

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 



Undervisning i simultantolkning


1980erne
Handelshøjskolen i København

 






Min kontaktadresse er

kirelanu
SNABEL-A
yahooPUNKTUMdk

Venlig hilsen

Kjeld Renato Lings ph.d.