Bibelstudier


 

HOME
DANSK
BIBELEN
Artikler
Bibelforedrag
Bibelstudier
Ny bibelforskning
Sodoma og Gomorra
Henvisninger
SPROG
Oversættelse
Tolkning
Undervisning
POESI
Oversatte digte
Oversatte salmer
PERSONALIA
CV
Forfatterskab
Om mig selv
Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjeld Renato Lings ©

 

 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER 


1. At rehabilitere Bibelen.

Projektets formål er at gøre Bibelen tilgængelig og læseværdig
for et stort antal mennesker, som i dag føler sig frast
ødt af den.  

I århundreder er Bibelen blevet tildelt skurkens rolle. Kvinder har
lært, at de "bibelsk set" er andenrangs mennesker. Homo-, bi- og transseksuelle har fået at vide, at der ikke er plads til dem blandt
almindelige pæne troende i den kristne kirke. Igen argumenteres
der med henvisning til "Bibelen". Resultatet er ikke overraskende.
Millioner af åndeligt søgende mennesker i dag har svært ved
eller nægter
at åbne en bibel. De betragter den som en kilde
til diskrimination, chikane og afvisning.

Situationen er tragisk, for Bibelen er blevet alvorligt misbrugt.
F.eks. lægger den originale skabelsesberetning på hebraisk ikke
op til, at kvinder er ringere end mænd. Tværtimod har både
mand og kvinde været en del af den oprindelige skabning, 
som er et ikke køn
sbestemt "jordvæsen".

På samme måde er det såkaldte syndefald snarere historien om,
hvordan ethvert menneske skal gennem en modningsproces,
hvorved man lærer at blive voksen og tage ansvaret for sit liv.
Sodoma og Gomorra handler ikke om homoseksualitet men om
den udsatte situation, indvandrere befinder sig i.

Den detaljerede forbudsliste mod incest i 3. Mos. kap. 18 omfatter
også en bestemmelse mod seksuelt samvær, ikke mellem mænd
men mellem mandlige pårørende (v. 22).

Den hårrejsende 
voldtægtsepisode i
Dommerbogen 19–20 har
ingen homoseksuelle elementer. Den finder sted efter dødstrusler
mod den unge kvindes mand. Til gengæld har historien
stærke
polemiske undertoner rettet mod kong Saul.

Bibelen er et enestående kunstværk, som indeholder en rigdom
 af skatte, der venter på at blive udforsket. Det er rigtigt at der
skal tålmodighed og gåpåmod til for at kunne forstå store dele
af Bibelen. Til gengæld ligger belønningen dér,
 hvor regnbuen
 ender. Bibelen rummer stof til at belyse alle menneskers
situation, ofte på særprægede og uventede måder.
 


2. Et spring ud i det uvisse.

At gennemføre et ph.d.-forløb har for mig været et spring ud i det
uvisse. Det har kostet store summer, men samtidig er jeg blevet
beriget i både akademisk og åndelig henseende. På denne lange
rejse i selskab med den hebraiske bibel har jeg oplevet en af de
glædeligste overraskelser i hele mit liv: min kroniske tendens
til depression er gået væk. 

Jeg er overbevist om, at tusinder andre kan finde inspiration og
nye kræfter i den ældgamle diamant vi kalder Bibelen, når den
formidles på livsbekræftende vis.
Det er ønsket om at henlede opmærksomheden på dette skatkammer, som ligger til grund
for mit fortsatte forskningsarbejde med den hebraiske bibel.

 


3. At offentliggøre en bog på dansk med en titel i retning af

Hvor du bor, vil jeg bo.
Om Bibel, homoseksualitet og oversættelse.

Denne bog, som er under udarbejdelse (juli 2014), følger i hælene på
min spanske bog, som blev udgivet i 2011 på et forlag i Costa Rica.

Titlen er:
Biblia y homosexualidad. ¿Se equivocaron los traductores?
(Bibel og homoseksualitet -- Har oversætterne taget fejl?)

En længere bog på engelsk er udkommet i juni 2013 med titlen
Love Lost in Translation: Homosexuality and the Bible.
Trafford Publishing, Bloomington IN, 700 pp. 
4. At formidle kernepunkterne i min bibelforskning.


Jeg skriver artikler på dansk, engelsk og spansk:

(a) til akademiske tidsskrifter

(b) til andre publikationer med et bredere sigte.

5. At holde foredrag, workshops, seminarer og undervisning.

6. At fortsætte min sproglige granskning af nøgletekster 
i den Bibelen. I forskningslitteraturen er en række bibeltekster kun sparsomt
belyst i sproglig henseende. Det gælder bl.a. skabelsesberetningen
i Første Mosebog kap.
1–3; den uklare episode i 1. Mos. kap. 9,
hvor Kam ser sin far Noas "nøgenhed"; 
forbudet i 3. Mos. 18,22
mod incest mellem mandlige pårørende; de "indviede" i 5. Mos.
23,18, samt morddramaet i Gibea, som skildres i
Dommerbogen 19–20. Dertil kommer 3 tekster i breve skrevet af
Paulus, nemlig Romerbrevets kap. 1,26-27; 1 Korinterbrevs kap. 6
og 1 Timoteus kap. 1,10.

Hvad angår det hebraiske ord jada', "at kende", findes på engelsk
findes en humoristisk talemåde 
to know in the biblical sense, som
har seksuelle undertoner. Det samme udtryk findes på spansk:
conocer en el sentido bíblico. Når mange tror, at det at "kende" har
noget med sex at gøre, bygger det på en ganske overfladisk tradition,
der går tilbage til oldtiden. På klassisk græsk kan man godt tillægge
det at "kende" et seksuelt indhold. Det er der derimod ikke belæg for,
hverken filologisk eller litterært set, på klassisk hebraisk. Det
hebraiske jada' er snarere et juridisk udtryk, hvorved "kende" kan
forstås som "erkende", "anerkende" og "vedkende sig".

Denne og lignende bibelske termer, der vedr
ører
trolovelse, giftermål, ægteskab, kærlighed og sex
er et underbelyst område. 


 

 

 

 

 

Jeg sætter stor pris på: 

  • opmuntrende ord
  • forslag til samarbejde

  • tilbud om støtte

  • gode råd og idéer.Min kontaktadresse er

kirelanu
SNABEL-A
yahooPUNKTUMdk


Venlig hilsen

Kjeld Renato Lings ph.d.